en
Vanaf Naf. 77.500,-

Grote Berg

Grote Berg is gelegen op een plateau in het midden van het eiland in het gebied Centraal Curaçao. Stranden, de luchthaven Hato, scholen en supermarkten liggen op 15 minuten rijden van Grote Berg.
Vanaf Naf. 77.500,-

Grote Berg

Grote Berg is gelegen op een plateau in het midden van het eiland in het gebied Centraal Curaçao. Stranden, de luchthaven Hato, scholen en supermarkten liggen op 15 minuten rijden van Grote Berg.

GROTE BERG

Grote Berg is gelegen op een plateau in het midden van het eiland in het gebied Centraal Curaçao. Stranden, de luchthaven Hato, scholen en supermarkten liggen op 15 minuten rijden van Grote Berg. De oppervlakte van overige kavels zijn gem 600 -700 m2. Kavelprijzen varieren vanaf Naf. 95.000,-

Op deze site vindt u:
- Fase 2 Deel 6
- Aanvraagformulier Grote Berg
- Plattegrond Grote Berg 
- Prijslijst Grote Berg
 

VERKAVELINGSPLAN GROTE BERG FASE II
Algemene voorschriften voor het bouwen van een woning
Het toegelaten woontype is een vrijstaande woning.
Per bouwperceel is slechts één woning en één bijgebouw toelaatbaar.
De toegelaten oppervlakte van een woning bedraagt ten minste 150m² en voor een bijgebouw ten hoogste 50m².

Het toegelaten bebouwde oppervlak, inclusief verdieping, bedraagt ten hoogste 40%.
Het toegelaten aantal bouwlagen bedraagt twee bouwlagen plus kap.
De toegelaten bouwhoogte inclusief kaf van gebouwen ten behoeve van woondoeleinden bedraagt ten hoogste 6 meter bij één verdieping en ten hoogste 8 meter bij twee verdiepingen.

De toegelaten afstand tussen een niet naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw en een perceelgrens bedraagt ten minste 2 meter bij gebouwen met een hoogte van maximaal 6 meter en 3.50 meter bij gebouwen met een grotere bouwhoogte.

Gebouwen mogen uitsluitend in betonblokken en steenachtig materiaal worden uitgevoerd, met dien verstande dat als dakbedekking ongeverfde, metalen dakplaten niet toelaatbaar zijn.

Wijze van meten
De bouwhoogte van een bouwwerk wordt gemeten vanaf het hoogste punt van de weg langs de kavel tot aan het hoogste punt van het bouwwerk.

Het grondoppervlak van een bouwwerk wordt gemeten tussen de buitenwerkse gevelvlakken, overdekte terrassen en andere overdekte ruimten inbegrepen. Voor zover deze ruimten niet begrensd zijn door gevelvlakken, wordt de begrenzing van de fictieve vlakken door de buitenranden van de dakvlakken als gevelvlak aangehouden.

De afstand tussen een bouwwerk en een zijdelingse perceelgrens wordt gemeten vanaf het dichtst bij de betreffende perceelgrens gelegen punt van de verticale projectie van het dakvlak van dat bouwwerk en haaks op de perceelgrens.

Diverse
Na het begin van de bouw dient de woning binnen 18 maanden na de start te worden afgebouwd.
De uitoefening van enige vorm van beroepsuitoefening op een perceel is niet toegestaan.
De op de kavel gebouwde woning mag derhalve alleen voor woondoeleinden worden aangewend.
Kosten koper. De maandelijkse Fee voor de Vereniging van Eigenaren Grote Berg Fase II bedraagt Naf. 20,-- per maand per kavel. Dit bedrag dient bij vooruitbetaling ad Naf. 240,-- per jaar te worden voldaan.

Project locatie

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in dit project? vul dan uw naam, telefoonnummer en email adres in en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.

Management Promenade Shopping Center

Harmonie